Låg dödlighet efter radikal prostatektomi visar NPCR-studie

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften BJU International redovisades dödsorsak bland män som avlidit inom 90 dagar efter radikal prostatektomi. Studien gjordes med hjälp av data för nästan 45 tusen män som genomgått radikal prostatektomi mellan 1998 och 2018 och registrerats i NPCR. Av dessa 45 000 opererade män dog 58 män, vilket motsvarar 0,13%. Journalerna för de män som avlidit inom 90 dagar efter operation studerades för att försöka klarlägga dödsorsaken. Genomgången visade att den absolut vanligaste orsaken till död inom 90 dagar efter prostatektomi var hjärt- kärlsjukdomar medan rena kirurgiska komplikationer var mycket sällsynta som dödsorsak. Inget dödsfall berodde på prostatacancer, trots att detta ibland anges i Dödsorsaksregistret vilket beror på att cancer ’prioriteras upp’ när det anges som bidragande dödsorsak enligt algoritm som tillämpas. Efter robotassisterad radikal prostatektomi var dödligheten något lägre än efter öppen retropubisk prostatektomi (0,09% vs 0,19%). Denna skillnad förklaras till stor del av att robotassisterad prostatektomi är den nu förhärskande metoden och dödligheten har sjunkit successivt sedan 1998. Referens: Björklund J, Stattin P, Rönmark E, Aly M, Akre O. 90-day cause-specific mortality after radical prostatectomy. Nationwide population-based study. BJU Int. 2021 Jun 30.
Johan Björklund
Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...