Låg dödlighet efter radikal prostatektomi visar NPCR-studie

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften BJU International redovisades dödsorsak bland män som avlidit inom 90 dagar efter radikal prostatektomi. Studien gjordes med hjälp av data för nästan 45 tusen män som genomgått radikal prostatektomi mellan 1998 och 2018 och registrerats i NPCR. Av dessa 45 000 opererade män dog 58 män, vilket motsvarar 0,13%. Journalerna för de män som avlidit inom 90 dagar efter operation studerades för att försöka klarlägga dödsorsaken. Genomgången visade att den absolut vanligaste orsaken till död inom 90 dagar efter prostatektomi var hjärt- kärlsjukdomar medan rena kirurgiska komplikationer var mycket sällsynta som dödsorsak. Inget dödsfall berodde på prostatacancer, trots att detta ibland anges i Dödsorsaksregistret vilket beror på att cancer ’prioriteras upp’ när det anges som bidragande dödsorsak enligt algoritm som tillämpas. Efter robotassisterad radikal prostatektomi var dödligheten något lägre än efter öppen retropubisk prostatektomi (0,09% vs 0,19%). Denna skillnad förklaras till stor del av att robotassisterad prostatektomi är den nu förhärskande metoden och dödligheten har sjunkit successivt sedan 1998. Referens: Björklund J, Stattin P, Rönmark E, Aly M, Akre O. 90-day cause-specific mortality after radical prostatectomy. Nationwide population-based study. BJU Int. 2021 Jun 30.
Johan Björklund
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...