Kortvarig kur med ciprofloxacin ökar inte risken för aortaaneurysm

  Användningen av kinoloner är omdiskuterad. Flera studier har rapporterat en ökad risk för bland annat aortaaneurysm. Nu visar svenska forskare att en profylaktisk användning av kinolonpreparatet ciprofloxacin vid prostatabiopsi, inte är förknippat med en ökad risk för aortaneurysm. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Urology . – Bakgrunden till studien var att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA beslutade om att begränsa användningen av kinoloner som profylax vid kirurgiska ingrepp. Ett av de vanligaste ingreppen är prostatabiopsi och den vanligaste profylaxen som då används är kinolonpreparatet ciprofloxacin. Vi ville ta reda på om det verkligen fanns en ökad risk för aortaneurorysm vid kortvarig användning av ciprofloxacin. – Jag vill understryka att vi inte har studerat risken för hälseneruptur eller neurologisk sjukdom efter behandling med ciprofloxacin.Vi har alltså bara studerat risken för aortaaneurysm, säger Karl-Johan Lundström, urolog i Östersund. Avsaknad av risk-nytta analys Karl-Johan Lundström är försteförfattare till studien ”Short-term ciprofloxacin prophylaxis for prostate biopsy and risk of aortic aneurysm”. Det är en rikstäckande befolkningsbaserad registerstudie med data hämtad från PCBaSe, Prostate Cancer data Base Sweden. – Konsekvensen av EMAs beslut 2018 fick till följd att även EAU, den europeiska specialistorganisationen inom urologi, rekommenderade att man skulle avstå från användningen av kinoloner som profylax före transrektal prostatabiopsi. Rekommendationerna från EMA och EAU var dock problematiska, menar Karl-Johan Lundström. – Det gjordes ingen risk-nytta konsekvensanalys och man sa heller inget om vad man skulle använda istället. I Sverige var det få urologkliniker, kanske ingen, som slutade använda ciprofloxacin eftersom det inte gavs några handfastaråd om andra alternativ. Går emot EMA Slutsatserna i den nyligen publicerade studien är att det inte föreligger någon ökad risk för aortaaneurysm vid kortvarig profylaktisk användning av ciprofloxacin. – Vi fann dock att män som diagnostiserades med högriskprostatacancer och genomgick biopsi hade en nästan en och en halv gånger ökad risk att drabbas av aortaaneurysm. Det är en statistisk säkerställd riskökning, men sannolikt handlar det om en bedömningsbias och att männen röntgades i det område där aortan sitter. Vår tolkning är att det inte handlar om en äkta riskökning. Karl-Johan Lundström menar att den nyligen publicerade studien ska ses som en pusselbit som talar emot EMAs rekommendation att inte använda ciprofloxacin profylaktiskt. – EMA har inte definierat begreppet profylax. Om de menar en längre behandlingskur med kinoloner kan det absolut finnas goda skäl till att vara försiktig. Men i vår stora befolkningsstudie definierar vi inte profylax som en behandling, utan som en kort kur under tre dagar, inför eller under ett ingrepp. Utifrån den definitionen stöder inte våra data ett förbud mot ciprofloxacin som profylax i samband med prostatabiopsi. Läs hela artikeln här       Karl-Johan Lundström.
Senaste nyheterna

01.06.2023

Sjukvårdsregion Mellansverige arrangerade årets RCC Sam dagar 23 – 24 maj, 2023 i Uppsala slott

I förra veckan arrangerade RCC Mellansverige årets traditionella möte för RCC i Samverkan.  Alla sex...

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...