Komplikationer efter robotassisterad och öppen radikal prostatektomi

I en studie som nyligen publicerats i Journal of Surgical Oncology jämfördes risken för ljumskbråck, ärrbråck, anastomosstriktur (förträngning i koppling mellan urinrör och blåsa) och urinläckage efter robotassisterad och öppen radikal prostatektomi. Data hämtades från Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe) dvs NPCR, Patientregistret och andra nationella sjukvårdsregister. I stort sett alla radikala prostatektomier som utfördes i Sverige mellan 2004 och 2014 analyserades, totalt nästan 20 000 operationer. Biverkningsprofilen för de två metoderna var snarlik upp till tio år efter operation. Till exempel var risken för ljumskbråck lika hög efter bägge typerna av ingrepp men risken för anastomosstriktur var något högre efter öppen operation medan risken för ärrbråck i porthål var något högre efter robotassisterad operation. Fridriksson JÖ, Folkvaljon Y, Lundström KJ, Robinson D, Carlsson S, Stattin P. Long-term adverse effects after retropubic and robot-assisted radical prostatectomy. Nationwide, population-based study. J Surg Oncol. 2017 Jun 7. Sammanfattning
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning