Komplikationer efter robotassisterad och öppen radikal prostatektomi

I en studie som nyligen publicerats i Journal of Surgical Oncology jämfördes risken för ljumskbråck, ärrbråck, anastomosstriktur (förträngning i koppling mellan urinrör och blåsa) och urinläckage efter robotassisterad och öppen radikal prostatektomi. Data hämtades från Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe) dvs NPCR, Patientregistret och andra nationella sjukvårdsregister. I stort sett alla radikala prostatektomier som utfördes i Sverige mellan 2004 och 2014 analyserades, totalt nästan 20 000 operationer. Biverkningsprofilen för de två metoderna var snarlik upp till tio år efter operation. Till exempel var risken för ljumskbråck lika hög efter bägge typerna av ingrepp men risken för anastomosstriktur var något högre efter öppen operation medan risken för ärrbråck i porthål var något högre efter robotassisterad operation. Fridriksson JÖ, Folkvaljon Y, Lundström KJ, Robinson D, Carlsson S, Stattin P. Long-term adverse effects after retropubic and robot-assisted radical prostatectomy. Nationwide, population-based study. J Surg Oncol. 2017 Jun 7. Sammanfattning
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...