Ingen skillnad i risk för hjärtkärlsjukdom efter kirurgisk och medicinsk kastration

Det visar en artikel som just publicerats i Eur Urol baserat på data i NPCR och PCBaSe. En amerikansk studie publicerades 2015 rönte stor uppmärksamhet när den redovisade resultat som antydde att män med prostatacancer som behandlats med kirurgisk kastration hade lägre risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom än män som behandlades med medicinsk kastration, dvs med GnRH-agonister. Men patienter som behandlas med kirurgisk kastration har oftare en mer avancerad prostatacancer och kan därför löpa mindre risk för hjärtkärlsjukdom än patienter som behandlas medicinskt eftersom de ofta dör av prostatacancer en kort tid efter insatt behandling. I den svenska studien sågs ingen skillnad i risk för hjärtkärlsjukdom mellan dessa två grupper. Forskarna i NPCR-studien använde tre statistiska metoder för att analysera risken för hjärtkärlsjukdom och död i prostatacancer. Alla tre metoderna visade samstämmigt att risken för hjärtkärlsjukdom inte var ökad för män som behandlades med GnRH-agonister och att de tidigare resultaten med stor sannolikhet berodde på en snedvridning i urvalet till behandling, (eng. selektionsbias). – Sammantaget stödjer resultaten från denna studie, tidigare studier i PCBaSe och övriga publicerade studier nuvarande rekommendation för kastratrationsbehandling (eng. androgen deprivation therapy, ADT) vid metastaserad prostatacancer, dvs GnRH-agonist eller kirurgisk kastration säger Fredrik Thomsen, MD, PhD, ST-läkare vid Rigshospitalet i Köpenhamn och post doc vid PCBaSe. Thomsen FB, Sandin F, Garmo H, Lissbrant IF, Ahlgren G, Van Hemelrijck M, Adolfsson J, Robinson D, Stattin P. Gonadotropin-releasing Hormone Agonists, Orchiectomy, and Risk of Cardiovascular Disease: Semi-ecologic, Nationwide, Population-based Study. Eur Urol. 2017 Jul 12 Sammanfattning
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...