Ingen skillnad i risk för hjärtkärlsjukdom efter kirurgisk och medicinsk kastration

Det visar en artikel som just publicerats i Eur Urol baserat på data i NPCR och PCBaSe. En amerikansk studie publicerades 2015 rönte stor uppmärksamhet när den redovisade resultat som antydde att män med prostatacancer som behandlats med kirurgisk kastration hade lägre risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom än män som behandlades med medicinsk kastration, dvs med GnRH-agonister. Men patienter som behandlas med kirurgisk kastration har oftare en mer avancerad prostatacancer och kan därför löpa mindre risk för hjärtkärlsjukdom än patienter som behandlas medicinskt eftersom de ofta dör av prostatacancer en kort tid efter insatt behandling. I den svenska studien sågs ingen skillnad i risk för hjärtkärlsjukdom mellan dessa två grupper. Forskarna i NPCR-studien använde tre statistiska metoder för att analysera risken för hjärtkärlsjukdom och död i prostatacancer. Alla tre metoderna visade samstämmigt att risken för hjärtkärlsjukdom inte var ökad för män som behandlades med GnRH-agonister och att de tidigare resultaten med stor sannolikhet berodde på en snedvridning i urvalet till behandling, (eng. selektionsbias). – Sammantaget stödjer resultaten från denna studie, tidigare studier i PCBaSe och övriga publicerade studier nuvarande rekommendation för kastratrationsbehandling (eng. androgen deprivation therapy, ADT) vid metastaserad prostatacancer, dvs GnRH-agonist eller kirurgisk kastration säger Fredrik Thomsen, MD, PhD, ST-läkare vid Rigshospitalet i Köpenhamn och post doc vid PCBaSe. Thomsen FB, Sandin F, Garmo H, Lissbrant IF, Ahlgren G, Van Hemelrijck M, Adolfsson J, Robinson D, Stattin P. Gonadotropin-releasing Hormone Agonists, Orchiectomy, and Risk of Cardiovascular Disease: Semi-ecologic, Nationwide, Population-based Study. Eur Urol. 2017 Jul 12 Sammanfattning
Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...