TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Ingen ökad risk för trombos eller lungemboli för män som strålbehandlas för prostatacancer

I en undersökning av drygt 9 000 män med prostatacancer i NPCR undersöktes risken för djupventrombos (propp i benet) eller lungemboli ( proppar i lungan) bland män som strålbehandlats i botande syfte. I en multivariabel analys kunde ingen riskökning påvisas bland dessa män av diagnos för ventrombos eller emboli i Patientregistret . Studien som är den största i sitt slag visar att modern strålbehandling av prostatacancer inte är förenad med ökad risk för proppbildning.

Bosco C, Garmo H, Adolfsson J, Stattin P, Holmberg L, Nilsson P, Gunnlaugsson A, Widmark A, Van Hemelrijck M. Prostate Cancer Radiation Therapy and Risk of Thromboembolic Events. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2017 April

Sammanfattning