Hormonbehandling och risk för demens

Män med prostatacancer som hormonbehandlas får endera antiandrogener, som blockerar androgenreceptorn men inte påverkar nivån av testosteron eller kastrationsbehandling med GnRH-agonist som sänker testosteronhalterna till låga nivåer.

Ett flertal studier har undersökt om dessa behandlingar påverkar risken för demens. Några studier har påvisat ett samband medan andra inte kunnat belägga något samband.

För att försöka besvara frågan om kastrationsbehandling påverkar risken för demens gjorde vi en forskningsstudie där risken för demens för män som hormonbehandlades för prostatacancer jämfördes med risken för kontrollmän i bakgrundsbefolkningen.

Män som fick antiandrogener eller kastrationsbehandling hade ingen ökad risk för Alzheimers demens. Män som hade fått antiandrogener hade heller ingen ökad risk för annan demens, men det fanns en liten ökad risk för annan demens hos män som hade fått kastrationsbehandling.

– Vi drar slutsatsen att dessa behandlingar ska användas när det finns indikation och att antiandrogener är att föredra vid icke-metastatisk cancer säger David Robinson, överläkare i urologi i Eksjö som har lett studien. Det behövs ytterligare undersökningar av sambandet mellan kastrationsbehandling och annan demens som innehåller en flera olika typer av demens som inte är lika väldefinierade som Alzheimers demens.

Referens: Robinson D, Garmo H, Van Hemelrijck M, Damber JE, Bratt O, Holmberg L, Wahlund LO, Stattin P, Adolfsson J. Androgen deprivation therapy for prostate cancer and risk of dementia. BJU Int. 2019 Jan 13.

Sammanfattning

Senaste nyheterna

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...

26.03.2024

Onkologidagarna i Malmö 19 – 21 mars 2024

Malmö var i år gäst för Onkologidagarna med Svensk Onkologisk förening (SOF) och Sjuksköterskor i...

01.03.2024

Sammanfattning av arbetet i IPÖ 2023

I dokumentet finns en beskrivning av vad som hänt under 2023 i IPÖ och i...