Hormonbehandling och risk för demens

Män med prostatacancer som hormonbehandlas får endera antiandrogener, som blockerar androgenreceptorn men inte påverkar nivån av testosteron eller kastrationsbehandling med GnRH-agonist som sänker testosteronhalterna till låga nivåer.

Ett flertal studier har undersökt om dessa behandlingar påverkar risken för demens. Några studier har påvisat ett samband medan andra inte kunnat belägga något samband.

För att försöka besvara frågan om kastrationsbehandling påverkar risken för demens gjorde vi en forskningsstudie där risken för demens för män som hormonbehandlades för prostatacancer jämfördes med risken för kontrollmän i bakgrundsbefolkningen.

Män som fick antiandrogener eller kastrationsbehandling hade ingen ökad risk för Alzheimers demens. Män som hade fått antiandrogener hade heller ingen ökad risk för annan demens, men det fanns en liten ökad risk för annan demens hos män som hade fått kastrationsbehandling.

– Vi drar slutsatsen att dessa behandlingar ska användas när det finns indikation och att antiandrogener är att föredra vid icke-metastatisk cancer säger David Robinson, överläkare i urologi i Eksjö som har lett studien. Det behövs ytterligare undersökningar av sambandet mellan kastrationsbehandling och annan demens som innehåller en flera olika typer av demens som inte är lika väldefinierade som Alzheimers demens.

Referens: Robinson D, Garmo H, Van Hemelrijck M, Damber JE, Bratt O, Holmberg L, Wahlund LO, Stattin P, Adolfsson J. Androgen deprivation therapy for prostate cancer and risk of dementia. BJU Int. 2019 Jan 13.

Sammanfattning

Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...