Hormonbehandling och risk för demens

Män med prostatacancer som hormonbehandlas får endera antiandrogener, som blockerar androgenreceptorn men inte påverkar nivån av testosteron eller kastrationsbehandling med GnRH-agonist som sänker testosteronhalterna till låga nivåer.

Ett flertal studier har undersökt om dessa behandlingar påverkar risken för demens. Några studier har påvisat ett samband medan andra inte kunnat belägga något samband.

För att försöka besvara frågan om kastrationsbehandling påverkar risken för demens gjorde vi en forskningsstudie där risken för demens för män som hormonbehandlades för prostatacancer jämfördes med risken för kontrollmän i bakgrundsbefolkningen.

Män som fick antiandrogener eller kastrationsbehandling hade ingen ökad risk för Alzheimers demens. Män som hade fått antiandrogener hade heller ingen ökad risk för annan demens, men det fanns en liten ökad risk för annan demens hos män som hade fått kastrationsbehandling.

– Vi drar slutsatsen att dessa behandlingar ska användas när det finns indikation och att antiandrogener är att föredra vid icke-metastatisk cancer säger David Robinson, överläkare i urologi i Eksjö som har lett studien. Det behövs ytterligare undersökningar av sambandet mellan kastrationsbehandling och annan demens som innehåller en flera olika typer av demens som inte är lika väldefinierade som Alzheimers demens.

Referens: Robinson D, Garmo H, Van Hemelrijck M, Damber JE, Bratt O, Holmberg L, Wahlund LO, Stattin P, Adolfsson J. Androgen deprivation therapy for prostate cancer and risk of dementia. BJU Int. 2019 Jan 13.

Sammanfattning

Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...