Högt blodtryck är ingen riskfaktor för prostatacancer

Högt blodtryck är vanligt i befolkningen och är en etablerad riskfaktor för flertalet cancerformer. Sambanden med prostatacancer är otydliga och kan påverkas av mäns olika benägenhet att ta ett PSA-prov utan symtom. I en stor nationell studie publicerad i Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention undersöker forskare sambanden mellan blodtrycksnivåer och risk och överlevnad i prostatacancer i detalj bl.a. med hjälp av data i NPCR. Högt blodtryck har i tidigare studier inte visat något starkt samband med prostatacancer, men potentiella mekanismer som skulle kunna koppla hypertoni med prostatacancer har framkommit i experimentella studier. Dessutom, för en så utbredd riskfaktor i befolkningen som hypertoni får även små riskökningar påtagligt hälsoekonomiska konsekvenser. Forskarna bakom studien har tidigare funnit att högt blodtryck varit kopplat till en minskad risk för lokaliserad prostatacancer, men de undersökte då inte hur orsaken till diagnos spelade in. Sambanden mellan blodtrycksnivåer och överlevnad efter prostatacancerdiagnos är också sedan tidigare oklara. I den aktuella studien följdes 430,000 män under i genomsnitt 28 år efter att deras blodtryck hade uppmätts. Under uppföljningen diagnosticerades 32,700 män med prostatacancer varav 6700 dog av cancern. Forskarna fann att högre blodtrycksnivåer visade en något minskad risk för prostatacancer som diagnosticerats sedan mitten av 90-talet då asymtomatisk provtagning med PSA blev vanligare. Under den perioden sågs sambanden dessutom endast för lokaliserad prostatacancer och för prostatacancer som diagnosticerats som följd av ett asymtomatiskt PSA-prov. – Den mest troliga förklaringen till dessa fynd är att män med lägre blodtrycksnivåer oftare tar ett PSA-prov utan befintliga symtom, säger Sylvia Jochems, förstaförfattare i studien. Liknande fynd i våra studier av fetma bekräftar att detta är ett mönster som kopplas till ett allmänt hälso- och screeningbeteende. Forskarna fann vidare ett samband mellan högre blodtrycksnivåer och en ökad risk att dö i prostatacancer som var metastaserad redan vid diagnostillfället, men eftersom inga samband sågs för andra patientgrupper eller för blodtryck uppmätt närmare tiden för diagnos tror forskarna att detta samband är ett slumpfynd eller kan ha orsakats av andra faktorer relaterade till blodtrycksnivå. Sammantaget visar studien att högt blodtryck knappast är en viktig riskfaktor för prostatacancer. Referens: Association of blood pressure with prostate cancer risk by disease severity, and prostate cancer death: a pooled cohort study. Jochems SHJ, Haggstrom C, Stattin P, Järvholm B, Stocks T. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2022 May
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...