Hög kirurgisk volym ger bättre kvalitet och färre komplikationer

Ju fler operationer desto bättre resultat, men med stor individuell variation mellan operatörer. En studie i den vetenskapliga tidskriften PLOS ONE visar att det finns ett nära samband mellan kirurgisk volym och vilket resultat som uppnås efter robotassisterad radikal prostatektomi (RARP). Rebecka Arnsrud Godtman är specialist i urologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon arbetar kliniskt vid Prostatacancercentrum där hon har en kombinerad forskartjänst. – Det viktigaste budskapet i vår studie är hur otroligt viktigt det är att registrera utfall av operation. Ska sjukvården kunna granska kvalitet och arbeta kontinuerligt med att utveckla och förbättra vården, behöver vi ha tillgång till kvalitetsdata. Nationella prostatacancerregistret, NPCR, arbetar med detta. Stor variation inom grupper I en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS One analyserades nära 10 000 utförda RARP:s (robotassisterade radikala prostatektomier), registrerade i NPCR mellan 2015 till 2018. Syftet var att undersöka sambandet mellan utfall och volym. – Våra resultat visar att operatörer och sjukhus med höga volymer får ett bättre resultat, jämfört med de enheter och operatörer som inte opererar likamycket. Ju större volymer desto kortare operationstid och mindre blödningar. I högre utsträckning var också kirurgin mer nervbesparande och man lyckades även bättre med att avlägsna tumören i sin helhet, vilket minskar risken för återfall. – Även när vi justerade för variabler som ålder, PSA-densitet, antal positiva biopsier, lokalt tumörstadium, Gleasonsumma och omfattningen av lymfkörteldissektion, kvarstod skillnader mellan operatörer. Det fanns en stor variation även inom gruppen högvolymsoperatörer, vilket överraskade mig lite grann. Det fanns också operatörer som inte gjorde så många operationer, men som ändå hade väldigt bra resultat. Så, det är inte endast volymen som har betydelse, operatörens kirurgiska färdighet är också viktig för resultatet, men svårare att mäta än antal operationer, säger Rebecka Arnsrud Godtman. e-PROM Hon skulle önska att landets kliniker verkligen registrerar utfall av kirurgi och sedan använder sig av resultaten. – Det är avgörande att vi vet vad vi gör i vården, att vi följer upp och använder data för utvecklings- och kvalitetsarbete. På Prostatacancercentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset jobbar vi mycket med detta och våra operatörer kan jämföra sina resultat med varandra och mot snittet i landet. I ett nästa steg vill Rebecka Arnsrud Godtman att volym ska kopplas samman med patientrapporterade utfallsmått på symtom och livskvalitet, så kallad PROM-data. e-PROM (elektroniska formulär för PROM) från NPCR delas före ut och efter operation sedan 2018. Fortfarande är det bara hälften av alla män som opereras som svarat på en enkät före operation och knappt 70 procent som svarat på en enkät ett år efter operationen. Här behöver svarsfrekvensen öka. – Första prioritet är förstås att bota cancer. Nästa steg är att minimera biverkningar och minska besvär efter operation, här är PROM om urinläckage och sexuell funktion efter kirurgi, måttstocken på kirurgisk kvalitet. Referens: Godtman RA, Persson E, Cazzaniga W, Sandin F, Carlsson S, Ahlgren G, Johansson E, Robinsson D, Hugosson J, Stattin P. Association of surgeon and hospital volume with short-term outcomes after robot-assisted radical prostatectomy: Nationwide, population-based study. PLoS One. 2021 Jun
Rebecka Arnsrud Godtman
 
Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...