TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

GnRH-preparat med långa injektionsintervall kan öka andelen män som fortsätter sin hormonbehandling

I en nyligen publicerad studie i Scand J Urol studerades användningen av GnRH-agonister bland män med prostatacancer. Information i NPCR för 8 105 män som startat primär hormonbehandling, dvs direkt när prostatacancern upptäcktes och för 4 738 män som fått hormonbehandling efter att primärt fått annan behandling användes i studien.

Den allmänna uppfattningen är att man inte ska sluta med hormonbehandling även om sjukdomen är aktiv trots hormonbehandling. Tre år efter behandlingsstart stod 79% av de män som fått primär hormonbehandling kvar på GnRH-agonist och av dem som fått hormonbehandling efter en annan primärbehandling fortsatte 71%. Hög ålder, långt tidsintervall mellan injektioner (dvs depåsprutor med lång duration) och aggressiv cancer var kopplat till en större andel män som fortsatte behandlingen länge. Skälen till att man slutade hormonbehandlingen kunde inte undersökas i denna studie eftersom information om detta inte registreras i NPCR.

Studien visar att det finns skäl att använda GnRH-preparat med långa injektionsintervall eftersom det var kopplat till hög andel män som fortsätter hormonbehandling länge.

Referens: Long-term adherence to GnRH agonists in men with prostate cancer. A nation-wide population-based study in prostate cancer data base Sweden. Gincy George , Hans Garmo , Sarah Rudman, Lars Holmberg,, David Robinson, Pär Stattin, Jan Adolfsson and Mieke Van Hemelrijck. Scandinavian Journal of Urology 2019, Dec 16:1-7.

Sammanfattning