Förbättrad överlevnad för män med metastaserad prostatacancer visar studie i NPCR

I en studie publicerad i Acta Oncol undersöktes överlevnaden bland män i NPCR med metastaserad prostatacancer under perioden 1998-2016. Under denna period har det skett stora förändringar rörande diagnostik, uppföljning och behandling av män med prostatacancer. Till exempel har användningen av PSA-testet ökat och det har tillkommit nya behandlingar för män med metastaserad prostatacancer. Mellan perioden 1998-2001 och 2010-2015 ökade medianöverlevnaden med 6 månader. Den största ökningen, 14 månader, sågs bland 60-69 åriga män. Under samma period minskade medelvärdet för PSA vid diagnos med nästan 50% från 181 ng/mL 1998 till 98 ng/ml 2015. -Vi tror att den förbättrade överlevnaden beror på en mindre tumörbörda vid diagnos och ökad användning av cellgiftsbehandling säger Marcus Westerberg, doktorand och försteförfattare på arbetet. – Eftersom det nu sker en snabb ökning av användningen av annan behandling av avancerad prostatacancer tror vi att detta bara är början på en förbättring av överlevnaden bland män med avancerad prostatacancer. Referens: Westerberg M, Franck Lissbrant I, Damber JE, Robinson D, Garmo H, Stattin P. Temporal changes in survival in men with de novo metastatic prostate cancer: nationwide population-based study. Act Oncol. 2019 Sep 17:1-6. Sammanfattning
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...