Förbättrad överlevnad för män med metastaserad prostatacancer visar studie i NPCR

I en studie publicerad i Acta Oncol undersöktes överlevnaden bland män i NPCR med metastaserad prostatacancer under perioden 1998-2016. Under denna period har det skett stora förändringar rörande diagnostik, uppföljning och behandling av män med prostatacancer. Till exempel har användningen av PSA-testet ökat och det har tillkommit nya behandlingar för män med metastaserad prostatacancer. Mellan perioden 1998-2001 och 2010-2015 ökade medianöverlevnaden med 6 månader. Den största ökningen, 14 månader, sågs bland 60-69 åriga män. Under samma period minskade medelvärdet för PSA vid diagnos med nästan 50% från 181 ng/mL 1998 till 98 ng/ml 2015. -Vi tror att den förbättrade överlevnaden beror på en mindre tumörbörda vid diagnos och ökad användning av cellgiftsbehandling säger Marcus Westerberg, doktorand och försteförfattare på arbetet. – Eftersom det nu sker en snabb ökning av användningen av annan behandling av avancerad prostatacancer tror vi att detta bara är början på en förbättring av överlevnaden bland män med avancerad prostatacancer. Referens: Westerberg M, Franck Lissbrant I, Damber JE, Robinson D, Garmo H, Stattin P. Temporal changes in survival in men with de novo metastatic prostate cancer: nationwide population-based study. Act Oncol. 2019 Sep 17:1-6. Sammanfattning
Senaste nyheterna

25.06.2024

NPCR:s registersjuksköterska Maria Nyberg går i pension och nu söker vi en ny registersamordnare.

Maria Nyberg som haft funktionen registersjuksköterska sedan starten av NPCR 1998 planerar nu att gå...

14.06.2024

Risken för död i prostatacancer hos män diagnostiserade med prostatacancer vid cystoprostatektomi.

En ny studie från prostatacancerregistret (NPCR) visar att en av tre män som genomgår cystoprostatektomi...

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...