Förbättrad överlevnad för män med metastaserad prostatacancer visar studie i NPCR

I en studie publicerad i Acta Oncol undersöktes överlevnaden bland män i NPCR med metastaserad prostatacancer under perioden 1998-2016. Under denna period har det skett stora förändringar rörande diagnostik, uppföljning och behandling av män med prostatacancer. Till exempel har användningen av PSA-testet ökat och det har tillkommit nya behandlingar för män med metastaserad prostatacancer. Mellan perioden 1998-2001 och 2010-2015 ökade medianöverlevnaden med 6 månader. Den största ökningen, 14 månader, sågs bland 60-69 åriga män. Under samma period minskade medelvärdet för PSA vid diagnos med nästan 50% från 181 ng/mL 1998 till 98 ng/ml 2015. -Vi tror att den förbättrade överlevnaden beror på en mindre tumörbörda vid diagnos och ökad användning av cellgiftsbehandling säger Marcus Westerberg, doktorand och försteförfattare på arbetet. – Eftersom det nu sker en snabb ökning av användningen av annan behandling av avancerad prostatacancer tror vi att detta bara är början på en förbättring av överlevnaden bland män med avancerad prostatacancer. Referens: Westerberg M, Franck Lissbrant I, Damber JE, Robinson D, Garmo H, Stattin P. Temporal changes in survival in men with de novo metastatic prostate cancer: nationwide population-based study. Act Oncol. 2019 Sep 17:1-6. Sammanfattning
Senaste nyheterna

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...

19.04.2023

RCC intervjuar Kirurgiska kliniken i Växjö om hur man lyckats implementera IPÖ till 100%

Nu finns intervjun publicerad på RCC hemsida – klicka på denna länk Goda exempel IPÖ...