Ett nytt sätt att undersöka risken för prostatacancerdöd

Idag saknas verktyg för att identifiera män med låg- eller mellanrisk prostatacancer som har hög risk för död i cancern och därför behöver radikalbehandling, dvs prostatektomi eller strålterapi. Just nu pågår en studie – Prediction of Mortality in Prostate Cancer (ProMort) – baserad på data från Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Målet med ProMort-studien är att identifiera molekylära prognosfaktorer hos män med låg- eller mellanrisk prostatacancer. ProMort är en fall-kontrollstudie, där fall utgörs av män i NPCR med låg- eller mellanrisk prostatacancer som dött av prostatacancer medan kontroller utgörs av män med låg- eller mellanrisk prostatacancer som inte dött av sin cancer. I den här studien, som är en referensstudie, beskrivs hur ProMort-studien är designad. Författarna visar att det går att använda fall-kontrollstudiedesignen för att beräkna den absoluta risken att dö i prostatacancer, något som hittills bara gjorts med andra studiedesigner. Referens: Zelic R, Zugna D, Bottai M, Andrén O, Fridfeldt J5 Carlsson J, Davidsson S, Fiano V, Fiorentino M, Giunchi F, Grasso C, Lianas L, Mascia C, Molinaro L, Zanetti G, Richiardi L, Pettersson A, Akre O. Estimation of Relative and Absolute Risks in a Competing-Risks Setting Using a Nested Case-Control Study Design: Example From the ProMort Study. Am J Epidemiol. 2019 Jun 1;188(6):1165-1173. Sammanfattning
Senaste nyheterna

01.06.2023

Sjukvårdsregion Mellansverige arrangerade årets RCC Sam dagar 23 – 24 maj, 2023 i Uppsala slott

I förra veckan arrangerade RCC Mellansverige årets traditionella möte för RCC i Samverkan.  Alla sex...

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...