Ett nytt sätt att undersöka risken för prostatacancerdöd

Idag saknas verktyg för att identifiera män med låg- eller mellanrisk prostatacancer som har hög risk för död i cancern och därför behöver radikalbehandling, dvs prostatektomi eller strålterapi. Just nu pågår en studie – Prediction of Mortality in Prostate Cancer (ProMort) – baserad på data från Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Målet med ProMort-studien är att identifiera molekylära prognosfaktorer hos män med låg- eller mellanrisk prostatacancer. ProMort är en fall-kontrollstudie, där fall utgörs av män i NPCR med låg- eller mellanrisk prostatacancer som dött av prostatacancer medan kontroller utgörs av män med låg- eller mellanrisk prostatacancer som inte dött av sin cancer. I den här studien, som är en referensstudie, beskrivs hur ProMort-studien är designad. Författarna visar att det går att använda fall-kontrollstudiedesignen för att beräkna den absoluta risken att dö i prostatacancer, något som hittills bara gjorts med andra studiedesigner. Referens: Zelic R, Zugna D, Bottai M, Andrén O, Fridfeldt J5 Carlsson J, Davidsson S, Fiano V, Fiorentino M, Giunchi F, Grasso C, Lianas L, Mascia C, Molinaro L, Zanetti G, Richiardi L, Pettersson A, Akre O. Estimation of Relative and Absolute Risks in a Competing-Risks Setting Using a Nested Case-Control Study Design: Example From the ProMort Study. Am J Epidemiol. 2019 Jun 1;188(6):1165-1173. Sammanfattning
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...