Datortomografi buk rekommenderas inte längre för alla män med högrisk prostatacancer

Skelettskintigrafi och datortomografi (DT) buk och har länge varit standardundersökningar för män med högrisk prostatacancer. En nyligen publicerad studie baserad på NPCR har resulterat i att Nationella vårdprogrammet (NVP) inte längre rekommenderar DT buk för män med högriskcancer enligt Cambridge Prognostic Group (CPG 4 med PSA<50). Enligt Cambridge Prognostic Group delas icke-metastaserad prostatacancer in i fem grupper baserat på kliniskt T-stadium, Gleasongrad och PSA-nivå. Högrisk prostatacancer är indelad i två grupper; en lägre riskgrupp (CPG 4) och en högre riskgrupp (CPG 5). Den tidigare indelningen av högriskcancer omfattade ett bredare prognostiskt spektrum. Studien som nyligen publiceras i Eur Urol Open Science omfattade drygt 19 000 män som alla var diagnostiserade mellan 2014-2019 med högrisk prostatacancer (lokalstadium T3 och/eller Gleason score 8–10 och /eller PSA≥ 20 ng/ml) och hade genomgått en DT buk och/eller skelettskintigrafi. Endast 4% av DT-undersökningarna av män  med CPG 4 och PSA<50 påvisade regionala lymkörtelmetastaser. Motsvarande resultat för skelettskintigrafi var 6%. Data från studien har resulterat i ändringar av vårdprogrammet för prostatatcancer  där alla män med högriskcancer, till skillnad från tidigare, inte rekommenderas att genomgå DT buk. Män med CPG 4 och PSA ≥ 50 ng/mL bör, liksom de med CPG 5, fortsatt genomgå både skelettskintigrafi och DT buk. Referens: Rates of Positive Abdominal Computed Tomography and Bone Scan Findings Among Men with Cambridge Prognostic Group 4 or 5 prostate cancer: A Nationwide Registry Study. Stenman C, Abrahamsson E, Redsäter M, Gnanapragasam VJ, Bratt O. Eur Urol Open Sci. 2022 Jun
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...