Blodförtunnande mediciner och risk för prostatacancer

I nyligen publicerad studie undersöktes sambandet mellan blodförtunnande mediciner och risken för prostatacancer mha data i NPCR och Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe). Tidigare forskning om sambandet mellan waran och prostatacancer har givit motsägande resultat och det finns ytterst lite data på ett eventuellt samband mellan prostatacancer och den nya typen av blodförtunnande: ny/direkt oral antikoagulant (NOAK / DOAK) till exempel Eliquis, Pradaxa, Lixana och Xarelto. I studien användes data från PCBaSe för män med prostatacancer diagnostiserade 2014–2016 samt fem åldersmatchade män utan prostatacancer. Män som behandlades med waran hade lägre risk för prostatacancer framför allt lägre risk för prostatacancer av högrisktyp men oförändrad risk för lågriskcancer och till och med ökad risk för lågriskcancer upp till tolv månader efter insättande av waran. NOAK inte var associerat med risk för prostatacancer. Den minskade risken för prostatacancer hos waranbehandlade män kan bero på en biologisk effekt av waran eller att män som behandlas med waran i mindre utsträckning biopseras. En möjlig förklaring till den ökade risken för lågriskcancer kort tid efter behandlingsstart är att många män PSA-testas och att den del av dessa män genomgår biopsi och får diagnos prostatacancer innan behandlingen med waran påbörjas. Referens: Parker J, Crawley D, Garmo H, Lindahl B, Styrke J, Adolfsson J, Lambe M, Stattin P, Van Hemelrijck M, Beckmann K. Use of Warfarin or Direct Oral Anticoagulants and Risk of Prostate Cancer in PCBaSe: A Nationwide Case-Control Study. Front Oncol. 2020 Oct
Jonathan Parker
  /Jesper Bonnedahl
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...