Blodförtunnande mediciner och risk för prostatacancer

I nyligen publicerad studie undersöktes sambandet mellan blodförtunnande mediciner och risken för prostatacancer mha data i NPCR och Prostate Cancer data Base Sweden (PCBaSe). Tidigare forskning om sambandet mellan waran och prostatacancer har givit motsägande resultat och det finns ytterst lite data på ett eventuellt samband mellan prostatacancer och den nya typen av blodförtunnande: ny/direkt oral antikoagulant (NOAK / DOAK) till exempel Eliquis, Pradaxa, Lixana och Xarelto. I studien användes data från PCBaSe för män med prostatacancer diagnostiserade 2014–2016 samt fem åldersmatchade män utan prostatacancer. Män som behandlades med waran hade lägre risk för prostatacancer framför allt lägre risk för prostatacancer av högrisktyp men oförändrad risk för lågriskcancer och till och med ökad risk för lågriskcancer upp till tolv månader efter insättande av waran. NOAK inte var associerat med risk för prostatacancer. Den minskade risken för prostatacancer hos waranbehandlade män kan bero på en biologisk effekt av waran eller att män som behandlas med waran i mindre utsträckning biopseras. En möjlig förklaring till den ökade risken för lågriskcancer kort tid efter behandlingsstart är att många män PSA-testas och att den del av dessa män genomgår biopsi och får diagnos prostatacancer innan behandlingen med waran påbörjas. Referens: Parker J, Crawley D, Garmo H, Lindahl B, Styrke J, Adolfsson J, Lambe M, Stattin P, Van Hemelrijck M, Beckmann K. Use of Warfarin or Direct Oral Anticoagulants and Risk of Prostate Cancer in PCBaSe: A Nationwide Case-Control Study. Front Oncol. 2020 Oct
Jonathan Parker
  /Jesper Bonnedahl
Senaste nyheterna

01.06.2023

Sjukvårdsregion Mellansverige arrangerade årets RCC Sam dagar 23 – 24 maj, 2023 i Uppsala slott

I förra veckan arrangerade RCC Mellansverige årets traditionella möte för RCC i Samverkan.  Alla sex...

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...