Bikalutamid likvärdigt med GnRH-agonist som behandling av avancerad, icke-metastaserad prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i Acta Oncol redovisades en studie om effekterna av hormonbehandling vid proststacancer. Studien baserades på data i NPCR och jämförde total dödlighet och prostatacancer-specifik dödlighet bland män med avancerad icke-metastaserad prostatacancer behandlades med bikalutamid eller GnRH-agonister. I en multivariabel analys var dödligheten i prostatacancer lika hög i de bägge grupperna medan den totala dödligheten var lägre bland män som behandlats med bikalutamid. Dessa resultat ger ytterligare stöd till att bikalutamid ska vara förstahandsval till män med avancerad icke-metastaserad prostatacancer som inte ska behandlas med prostatektomi eller strålterapi. Referens Anti-androgen monotherapy versus gonadotropin-releasing hormone agonists in men with advanced, non-metastatic prostate cancer: a register-based, observational study. Thomsen FB, Bosco C, Garmo H, Adolfsson J, Hammar N, Stattin P, Van Hemelrijck M. Acta Oncol. 2018 Oct 30:1-9 Sammanfattning
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...