Bikalutamid likvärdigt med GnRH-agonist som behandling av avancerad, icke-metastaserad prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i Acta Oncol redovisades en studie om effekterna av hormonbehandling vid proststacancer. Studien baserades på data i NPCR och jämförde total dödlighet och prostatacancer-specifik dödlighet bland män med avancerad icke-metastaserad prostatacancer behandlades med bikalutamid eller GnRH-agonister. I en multivariabel analys var dödligheten i prostatacancer lika hög i de bägge grupperna medan den totala dödligheten var lägre bland män som behandlats med bikalutamid. Dessa resultat ger ytterligare stöd till att bikalutamid ska vara förstahandsval till män med avancerad icke-metastaserad prostatacancer som inte ska behandlas med prostatektomi eller strålterapi. Referens Anti-androgen monotherapy versus gonadotropin-releasing hormone agonists in men with advanced, non-metastatic prostate cancer: a register-based, observational study. Thomsen FB, Bosco C, Garmo H, Adolfsson J, Hammar N, Stattin P, Van Hemelrijck M. Acta Oncol. 2018 Oct 30:1-9 Sammanfattning
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...