TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Bikalutamid likvärdigt med GnRH-agonist som behandling av avancerad, icke-metastaserad prostatacancer

I en nyligen publicerad studie i Acta Oncol redovisades en studie om effekterna av hormonbehandling vid proststacancer. Studien baserades på data i NPCR och jämförde total dödlighet och prostatacancer-specifik dödlighet bland män med avancerad icke-metastaserad prostatacancer behandlades med bikalutamid eller GnRH-agonister. I en multivariabel analys var dödligheten i prostatacancer lika hög i de bägge grupperna medan den totala dödligheten var lägre bland män som behandlats med bikalutamid. Dessa resultat ger ytterligare stöd till att bikalutamid ska vara förstahandsval till män med avancerad icke-metastaserad prostatacancer som inte ska behandlas med prostatektomi eller strålterapi.

Referens

Anti-androgen monotherapy versus gonadotropin-releasing hormone agonists in men with advanced, non-metastatic prostate cancer: a register-based, observational study. Thomsen FB, Bosco C, Garmo H, Adolfsson J, Hammar N, Stattin P, Van Hemelrijck M. Acta Oncol. 2018 Oct 30:1-9

Sammanfattning