Behandling med GnRH ökar riskpoäng för hjärt- kärlsjukdom bland män med diabetes typ-2

I en befolkningsbaserad kohortstudie baserad på data i bla NPCR som nyligen publicerades i JAMA Network Open påvisades en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom (CVD) hos män med typ 2-diabetes som behandlats med gonadotropinfrisättande hormon agonister (GnRH). Män med typ 2-diabetes har en ökad risk för CVD och GnRH som används vid prostatacancer ger en  ökad risk för CVD. Målsättningen med denna studie. var att utvärdera sambandet mellan användning av GnRH och risk för hjärt-kärlsjukdom hos män med typ 2-diabetes. Män med typ 2-diabetes identifierades med hjälp av data i PCBaSe och Diabetesregistret. Uppgifterna användes till att skapa två kohorter, en med män med eller utan prostatacancer och en med män med prostatacancer som fick eller inte fick GnRH. Analysen omfattade perioden från januari 2006 till december 2016. Utfall var en 10 %-ig ökning av riskpoäng för CVD efter 5 år. I den första kohorten inkluderades 5 714 män med prostatacancer och 28 445 män utan prostatacancer. I den andra kohorten jämfördes 692 män med prostatacancer som fått GnRH med 3 460 män med prostatacancer som inte fått GnRH. Män med prostatacancer som fått GnRH hade en ökad risk för CVD jämfört med män utan prostatacancer (hazard ratio (HR 1.25; 95 % konfidensintervall; CI, 1.16–1.36) och jämfört med män med prostatacancer som inte fått GnRH (HR, 1.53; 95 % Cl, 1.35–1.74). Fynden betonar behovet av att kontrollera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos män med typ 2-diabetes som behandlas med GnRH. Referens: Association of Gonadotropin-Releasing Hormone Agonists for Prostate Cancer With Cardiovascular Disease Risk and Hypertension in Men With Diabetes. Lin E, Garmo H, Van Hemelrijck M, Zethelius B, Stattin P; Hagström E, Adolfsson J, Crawley D. JAMA Network Open. 2022
Senaste nyheterna

01.06.2023

Sjukvårdsregion Mellansverige arrangerade årets RCC Sam dagar 23 – 24 maj, 2023 i Uppsala slott

I förra veckan arrangerade RCC Mellansverige årets traditionella möte för RCC i Samverkan.  Alla sex...

17.05.2023

Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte

Den 11 maj arrangerade sjukvårdsregion Väst Regionalt vårdprocess- och omvårdnadsgruppsmöte för prostatacancer på Hotel Opera...

03.05.2023

Allt finns samlat på en sida i stället för att behöva gå igenom hela journalen

Onkologen på länssjukhuset i Region Kalmar län har nyligen infört Individuell patientöversikt (IPÖ) och tycker...