Antibiotikaanvändning i samband med prostatabiopsier kartlagt i ny studie

I en studie publicerad i F1000 research undersöktes användningen av antibiotikaprofylax i samband med transrektala prostatabiopsier i Sverige. Studien baseras på 76 svenska kliniker som genomför prostatabiopsier vilket motsvarar 90% av alla kliniker som genomför prostatabiopsier i Sverige. Samtliga kliniker i studien rapporterar till NPCR. Klinikerna besvarade en enkät om standardförlopp vid antibiotikaanvändning i samband med prostatabiopsier mellan år 2006 och 2014. Män utan riskfaktorer för en infektion behandlas av 50 kliniker (66%) med en dos ciprofloxacin, av 14 kliniker (18%) med flera doser av ciprofloxacin och av 7 kliniker (9%) med en dos trimethoprim-sulfamethoxazole. Antibiotikan ges vanligtvis strax innan prostatabiopsin (41 kliniker, 54%). Näst vanligast är att antibiotikan ges omedelbart efter genomförd prostatabiopsi (12 kliniker, 16%) eller både strax innan och omedelbart efter en prostatabiopsi (12 kliniker, 16%). Följsamheten till nationella riktlinjer för antibiotikaanvändning vid prostatabiopsier var överlag låg. Studien visar ingen skillnad mellan olika vårdgivare vad gäller följsamhet till riktlinjer. En förklaring till den låga följsamheten kan vara att nationella riktlinjer infördes först i april 2014. Det gör att följsamheten kan vara svår att mäta i den genomförda studien. Resultatet visar dock att antibiotikaanvändandet har förändrats över studieperioden. Exempelvis har 10 kliniker (13%) minskat användandet av flera antibiotikadoser till förmån för en dos vilket är i enlighet med nationella riktlinjer. Detta indikerar att kliniker anpassar sin antibiotikaanvändning till nationella riktlinjer. Förhoppningen är att följsamheten till nationella riktlinjer ökar, men fortsatta studier behövs för att följa upp detta. /Hanna Vikman
Johan Styrke, försteförfattare till artikeln
Referens: Styrke JResare S, Lundström K-J, Masaba P, Lagerros C, Stattin P. Current Routines for Antibiotic Prophylaxis Prior to Transrectal Prostate Biopsy: A National Survey to All Urology Clinics in Sweden. F1000Res. 2020 Jan 28.
Senaste nyheterna

03.11.2023

November månad för Mustaschkampen

I år klipptes bandet för Mustaschkampen på restaurang Sturehof i Stockholm med temat ”Anhöriga”. Efter...

02.11.2023

Bättre diagnostik med MR före biopsi hos män med förhöjt PSA – en populationsbaserad studie

Magnetresonanstomografi (MRT) av prostata har i randomiserade studier visat att färre män behövde biopseras, biopsier...

24.10.2023

Här behandlas prostatacancer – med nya digitala metoden – P4 Malmöhus

Lyssna på inslaget i P4 Malmöhus via länken nedan Här behandlas prostatacancer – med nya...