Antiandrogen behandling skyddar inte mot svår covid-infektion och död hos män med prostatacancer

Tidigt under COVID-19 pandemin kom indikationer om att androgen deprivationsbehandling (ADT) kunde ha en skyddande effekt mot svår covid-infektion och död hos män med prostatacancer. I en ny registerstudie i International Journal of Cancer visar forskare vid Uppsala universitet att ADT snarare är kopplat till en ökad risk både att drabbas av COVID-19 och att få svårare konsekvenser av infektionen.   Resultatet bekräftar forskargruppens två tidigare publicerade studier av män med prostatacancer och COVID-19. I den första studien sågs inga tecken på att ADT minskade överdödlighet oavsett orsak under första vågen av COVID-19 jämfört med tidigare år. En uppföljande fall-kontrollstudie av sambandet mellan ADT och COVID-19 som specifik dödsorsak fann heller ingen positiv effekt av ADT, snarare en ökad dödlighet relaterat till högre ålder, samsjuklighet och mer avancerad cancersjukdom. -Vår nya studie kompletterar de tidigare, säger Rolf Gedeborg,läkare  och forskare på institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet. Vi ville klarlägga om den till synes ökade dödligheten i COVID-19 hos män med prostatacancer och ADT är relaterad till en ökad risk att drabbas av infektionen, eller en större risk för allvarliga konsekvenser när de väl infekterats. För att klarlägga detta användes forskningsdatabasen PCBaSe RAPID 2019 där data från NPCR kopplats till Socialstyrelsens hälsodataregister. Till detta kopplades också uppgifter om positiva test för COVID-19 från Folkhälsomyndighetens register och information om intensivvård från svenska intensivvårdsregistret (SIR). Studien följde 114 547 män med prostatacancer från februari till december 2020. Under två vågor av COVID-19 testade 1695 av dessa män positivt för infektionen. – Vi fann att män med ADT hade såväl en ökad risk att få infektionen som en större risk att läggas in på sjukhus eller avlida i COVID-19, säger Rolf Gedeborg. Men när vi justerade för störfaktorer som ålder, samsjuklighet och cancersjukdomens svårighetsgrad så försvann till stor del dessa överrisker. Forskarnas slutsats är alltså att behandling med ADT snarast är kopplat till en överrisk både att drabbas av COVID-19 och att få svåra konsekvenser av den infektionen, men att detta snarast beror på andra kända riskfaktorer i samband med COVID-19. -Det tycks vara välkända riskfaktorer som ålder, samsjuklighet och hur avancerad cancersjukdomen är som avspeglas i sambandet, och inte effekter av hormonbehandlingen i sig, avslutar Rolf Gedeborg. I början av covid-pandemin presenterades en liten italiensk studie som fick stor uppmärksamhet och som indikerade att det gick bättre för män med prostatacancer som stod på ADT. Flera kliniska prövningar och observationsstudier initierades då för att utvärdera en potentiell fördel med ADT hos män med COVID-19. Sammantaget har senare studier inte kunnat bekräfta några positiva effekter av ADT i samband med COVID-19, och de snarast ökade risker som ses i större epidemiologiska studier tycks snarast bero på att andra riskfaktorer hos dessa män samvarierar med hormonbehandlingen. Det finns alltså i nuläget ingen anledning att hänföra vare sig positiva eller negativa effekter i samband med COVID-19 till hormonbehandlingen hos män med prostatacancer. Referens: Susceptibility to SARS-Cov-2 Infection and Risk for Severe COVID-19 in Patients with Prostate Cancer on Androgen Deprivation Therapy . Gedeborg R, Loeb S, Styrke J, Kiiski-Berggren R, Garmo H, Stattin P. Int J Cancer. 2022 Jul.  
Senaste nyheterna

05.06.2024

Sjukdomsförlopp för högrisk och lokalt avancerad prostatacancer kartlagd i ny studie

I en studie baserad på data i NPCR undersöktes sjukdomsförloppet bland män med högrisk lokaliserad...

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...