Adekvat behandlingstid med abirateron och enzalutamid visar studie i NPCR

I en studie nyligen publicerad i PLoS One undersöktes behandlingstid med abirateron och enzalutamid, två androgen receptor-blockerande läkemedel bland män med kastrationsresistent prostatacancer. Dessutom undersöktes hur tiden mellan receptuttag påverkade behandlingstiden. Studien baserades på data från NPCR, Läkemedelsregistret och Patientregistret för 1803 män som fått abirateron på recept och 4534 män som fått enzalutamid på recept. Medianbehandlingstiden var 5 månader för abirateron och 8 månader för enzalutamid när receptuttag skedde inom ett intervall på högst 30 dagar. Motsvarande tid när receptuttag skedde inom ett intervall på högst 14 dagar var 4 månader för abirateron och 6 månader för enzalutamid. När tiden mellan två receptuttag tilläts vara hur lång som helst var denna tid 6 månader för abirateron och 10 månader för enzalutamid. Följsamhet (engelska adherence) till behandling var hög, över 90%. – Vår studie visar att behandlingstiden med abirateron och enzalutamid i klinisk rutinverksamhet är lika lång eller något kortare än i randomiserade kontrollerade studier, vilket förklaras av att män i studier är yngre och har lägre samsjuklighet än alla män som behandlas i klinisk rutinverksamhet, säger Giuseppe Fallara, gästforskare från San Rafalelesjukhuset i Milano som är försteförfattare till studien. – Studien begränsas av att vi inte hade uppgifter om om eventuell användning av kemoterapi före behandling. Tidigare studier har visat att män som fått cellgiftsbehandling före abirateron eller enzalutamid har kortare behandlingstid. En studie baserad på IPÖ prostatacancer där vi har tillgång till data användning av cellgift är på gång avslutar Fallara. Referens: Fallara G, Lissbrant IF, Styrke J, Montorsi F, Garmo H, Stattin P. Observational study on time on treatment with abiraterone and enzalutamide. PLoS One. 2020 Dec. Fulltext
Giuseppe Fallara
Senaste nyheterna

07.05.2024

Ny studie om orsaker till övergång från aktiv monitorering till behandling

Denna fall-kontrollstudie handlar om orsakerna till övergång från aktiv monitorering till radikal behandling av prostatacancer under åren...

02.05.2024

Årets första nyhetsbrev IPÖ med releasenoteringar för version 12.0

Såväl generiska som diagnosspecifika delar i systemet har utvecklats i den nya versionen. I det...

02.04.2024

NPCR har rekryterat en ny ordförande för styrgruppen och arbetsgruppsledare för IPÖ!

Vi har glädjen att meddela att styrgruppen röstat fram Åsa Jellvert som ny styrgruppsordförande i...