Förebyggande behandling och långtidsbehandling och av venös tromboembolism bland män med prostatacancer

Det saknas konsensus om vad som är optimal behandlingstid vid blodpropp; venös tromboembolism (VTE) hos cancerpatienter. Nya preparat som underlättar långtidsbehandling har lanserats under det senaste decenniet. I en nyligen publicerad studie i BMC Urology undersöktes typ av antikoagulation och behandlingslängd samt risken för ny propp och allvarlig blödning bland män med prostatacancer i NPCR. Den vanligaste behandlingen av cancerrelaterade tromboser har hittills varit lågmolekulärt heparin men på senare år har även sk ’direkta antikoagulanter’ rekommenderats av kliniska riktlinjer. Heparin ges som injektion medan alternativen ges som tablett vilket är smidigare för patienten och  förbättrar sannolikt följsamhet vid långtidsbehandling. Området är relativt outforskat och riktlinjer uppdateras ofta. Det råder ovisshet om vad som är en optimal behandlingstid, vissa riktlinjer förespråkar minst 3 månader, andra rekommenderar minst 6 månader. Behandlingstiden är en avvägning mellan att minska risken för ett återfall av propp å den ena sidan och en ökad risk för blödning å den andra sidan. Studien var ett samarbete mellan forskare vid PCBaSe och den läkemedelsepidemiologiska gruppen vid Bayer som är det företag som  marknadsför Xarelto vilket är en direkt antikoagulant. I denna studie ingick 1413 män med prostatacancer som fått diagnosen blodpropp under tiden 2013 till 2017 och som hämtat ut antikoagulationsläkemedel från apotek. 64% fick heparin, 31% direkta orala antikoagulanter och 20% warfarin. Mediantiden för behandling var 7 månader, som regel längre om diagnosen var pulmonell emboli jämfört med djup ventrombos. För män med pulmonell emboli fann vi att, jämfört med män som behandlades under 3 månader, var risken 68% lägre för män som behandlades >3-6 månader, 79% lägre för >6-9 månader och 84% lägre för män som behandlas under mer än 9 månader. Motsvarande resultat för män med djup ventrombos var 33%, 20% och 119%, dvs 19% högre för dem med behandling mer än 9 månader jämfört med dem som behandlats högst 3 månader. Risken för allvarlig blödning var låg både under behandling som efter avslutad behandling. – Den bästa effekten att förebygga en ny blodpropp var att behandla minst 9 månader för män med pulmonell emboli och 3-6 månader för män med djup ventrombos säger Yanina Balabanova, Bayer som är försteförfattare till artikeln. – Våra resultat behöver konfirmeras i liknande större studier avslutar hon. Referens: Yanina Balabanova, Bahman Farahmand, Pär Stattin, Hans Garmo, Gunnar Brobert. Population‑based study of long‑term anticoagulation for treatment and secondary prophylaxis of venous thromboembolism in men with prostate cancer in Sweden.  BMC Urol (2022) Fulltext
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning