Det övergripande syftet med NPCR är att främja god vård för alla män med prostatacancer, oavsett ålder och bostadsort. Detta görs genom att jämföra resultat mellan vårdenheter som utreder och behandlar män med prostatacancer.

LÄS MER OM NPCR

Genvägar

Ratten

Ratten är en interaktiv onlinerapport från NPCR som visar data från Sveriges alla vårdgivare.

Individuell patientöversikt prostatacancer (IPÖ)

Till sidan för IPÖ prostatacancer.

INCA

Till startsidan på INCA för prostatacancer.

Kalender

25 april, 2024 – 13:00

Inrapportörsmöte Onkologi

Inrapportörsmöte Onkologi 25 april 2024 kl. 13.00-15.30 plats via Teams

15 juni, 2024

Sista inrapporteringsdag till kvalitetsregistret är 15 juni 2024

Socialstyrelsen har flyttat på slutdatumet för inrapportering av statistik från Cancerregistret därav behöver NPCR ändra…

19 september, 2024

NPCR styrgruppsmöte

NPCR styrgruppsmöte i Stockholm 19 september 2024 – plats ännu ej bokad.