Aktuellt

Sjukvårdsregional prostatacancerdag

RCC Norr genomförde den 15 september en sjukvårdsregional prostatacancerdag på Umeå Universitetssjukhus. Dagen hade planerats av processledarna Johan Styrke, urolog och Camilla Thellenberg, onkolog. På mötet deltog vårdgivare, patientrepresentanter från regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland samt medarbetare från NPCR. I programpunkterna ingick bland annat föreläsningar om RCC och NPCR:s organisation, resultat utifrån nationella och … Fortsätt läsa Hem

Årsrapport för diagnosår 2021 publicerad

Nu är årsrapporten från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) för diagnosår 2021  sammanställd och upplagd på www.npcr.se/rapporter/nationell-arsrapport

Behandling med GnRH ökar riskpoäng för hjärt- kärlsjukdom bland män med diabetes typ-2

I en befolkningsbaserad kohortstudie baserad på data i bla NPCR som nyligen publicerades i JAMA Network Open påvisades en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom (CVD) hos män med typ 2-diabetes som behandlats med gonadotropinfrisättande hormon agonister (GnRH). Män med typ 2-diabetes har en ökad risk för CVD och GnRH som används vid prostatacancer ger en  ökad … Fortsätt läsa Hem

Fler nyheter