Aktuellt

Publicering av 2022 års Regionala rapporter

Varje år presenterar NPCR regionala rapporter där processledarna får chans att kort kommentera sina resultat. Under kommande par veckorna kommer rapporterna att läggas in för 2022 under fliken Rapporter på … Fortsätt läsa Hem

Diagnosspecifika rapporter för män med avancerad sjukdom

I veckan publiceras de första fasta diagnosspecifika rapporterna för behandling av palliativa patienter i IPÖ. Det rör sig om ett 10-tal rapporter som ger en överblick av klinikens patienter ur … Fortsätt läsa Hem

MDK i IPÖ

I förra veckan träffades delar av IPÖ arbetsgruppen på Läkaresällskapet i Stockholm för att se över möjligheten till att använda IPÖ i MDK-sammanhang vid kurativt syftande behandling. Arbetsgruppen började med … Fortsätt läsa Hem

Kalender

04 - 05 september, 2023

Inrapportörsmöte urologi

Mötet vänder sig till dig som rapporterar in i diagnostik, utredning och behandling samt prostatektomiformuläret i NPCR:s primärregister. Program skickas ut längre fram i tiden.


11 - 12 september, 2023

Inrapportörsmöte onkologi

Mötet vänder sig till dig som rapporterar in i strålbehandlingsformuläret i NPCR:s primärregister Program skickas ut längre fram i tiden.


21 september, 2023

NPCR styrgruppsmöte

Vi samlas för styrgruppmöte på Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm tillsammans med registeradministratörer från respektive sjukvårdsområde.