Aktuellt

Prostatacancerincidens, behandling och dödlighet. Ytterligare en avhandling baserad på data i NPCR

Den 1 juni försvarade Marcus Westerberg sin doktorsavhandling ´Prostate cancer incidence, treatment and mortality’ vid Uppsala universitet. Avhandlingen utgick från Inst för matematik; Centrum för interdisciplinär matematik och Inst för Kirurgiska vetenskaper, urologi. Fakultetsopponent var professor Jimmy Olsson från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Syftet med avhandlingen var att undersöka konsekvenserna av den ökade diagnostiska aktiviteten … Fortsätt läsa Hem

Män med prostatacancer har 50 procents ökad risk för blodproppar

Svenska män med prostatacancer har i genomsnitt en 50 procent ökad risk att utveckla blodproppar, jämfört med män fria från prostatacancer i den allmänna befolkningen. Risken är dock betydligt högre de första sex månaderna efter diagnos. Eftersom venös tromboembolism är behandlingsbar är det av största vikt att så tidigt som möjligt ställa cancerdiganos. Det visar … Fortsätt läsa Hem

Nyhetsbrev IPÖ prostatacancer

Det har varit ännu ett händelserikt halvår i IPÖ:s utveckling! Vi har tagit stora kliv framåt under våren och är redan nu på god väg att uppfylla flera av de mål vi har satt för året. Som ett bevis på detta har sammanlagt 19 850 inkluderats i IPÖ varav 5317 patienter är registrerade som kastrationsresistenta. … Fortsätt läsa Hem

Fler nyheter