Det övergripande syftet med NPCR är att främja god vård för alla män med prostatacancer, oavsett ålder och bostadsort. Detta görs genom att jämföra resultat mellan vårdenheter som utreder och behandlar män med prostatacancer.

LÄS MER OM NPCR

Genvägar

Ratten

Ratten är en interaktiv onlinerapport från NPCR som visar data från Sveriges alla vårdgivare.

Individuell patientöversikt prostatacancer (IPÖ)

Till sidan för IPÖ prostatacancer.

INCA

Till prostatacancerstartsidan på INCA.

Kalender

04 – 05 september, 2023

Inrapportörsmöte urologi

Mötet vänder sig till dig som rapporterar in i diagnostik, utredning och behandling samt prostatektomiformuläret…

11 – 12 september, 2023

Inrapportörsmöte onkologi

Mötet vänder sig till dig som rapporterar in i strålbehandlingsformuläret i NPCR:s primärregister Program skickas…

21 september, 2023

NPCR styrgruppsmöte

Vi samlas för styrgruppmöte på Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm tillsammans med registeradministratörer från respektive sjukvårdsområde.