Det övergripande syftet med NPCR är att främja god vård för alla män med prostatacancer, oavsett ålder och bostadsort. Detta görs genom att jämföra resultat mellan vårdenheter som utreder och behandlar män med prostatacancer.

LÄS MER OM NPCR

Genvägar

Ratten

Ratten är en interaktiv onlinerapport från NPCR som visar data från Sveriges alla vårdgivare.

Individuell patientöversikt prostatacancer (IPÖ)

Till sidan för IPÖ prostatacancer.

INCA

Till startsidan på INCA för prostatacancer.

Kalender

15 juni, 2024

Sista inrapporteringsdag till kvalitetsregistret är 15 juni 2024

Socialstyrelsen har flyttat på slutdatumet för inrapportering av statistik från Cancerregistret därav behöver NPCR ändra…

19 september, 2024

NPCR styrgruppsmöte

NPCR styrgruppsmöte i Stockholm 19 september 2024 – plats ännu ej bokad.

14 – 15 oktober, 2024

Inrapportörsmöte Urologi

Inrapportörsmöte Urologi 14–15 oktober 2024 Hotell Clarion Gillet Dragarbrunnsgatan 23, 75320 Uppsala