Aktuellt

Rekordtidig publikation av de regionala rapporterna för 2019 års diagnoser

Rapporterna för diagnosår 2019 från alla sex sjukvårdsregioner är nu publicerade på www.npcr.se/rapporter/regionala-arsrapporter. Rapporterna kommenterar ffa resultaten i respektive sjukvårdsregion för kvalitetsindikatorerna i Koll på läget. Dessutom redovisas väntetider från inremiss till radikalterapi på ett nytt sätt. Total väntetid och alla ingående väntetider redovisas i en ny typ av graf som visar tid från remiss till första besök på urologen, från första besök till PAD-besked, från PAD-besked till anmälan till operation eller strålterapi och från anmälan till behandling.