TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Tredje nationella mötet för användare av Patientöversikt prostatacancer (PPC)

Den 10-11 september genomförde PPC för tredje året i rad kursen för nya och vana PPC-användare på Hotell Gillet i Uppsala. Uppslutning var stor med representanter från alla RCC-regioner i landet. I programpunkterna visades bl.a. en prototyp för PPC-tidig som vi hoppas lanseras våren 2019.

Kursdeltagarna delades även in i grupper under ledning av regionala processledare för att diskutera hur vi kan öka användningen av PPC och på vilket sätt NPCR och PPC:s arbetsgrupp kan stötta klinikerna i det arbetet. I diskussionerna framkom det många goda idéer från grupperna som vi i PPC kommer att  arbeta vidare med under hösten.