TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Styrgruppsmöte för Nationella prostatacancerregistret

Fredag 12 september 2014, kl 10.00 – 15.00, på World Trade Centre, Stockholm, lokal: ”Atlanta”.