TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Sjukvårdsregional prostatacancerdag

RCC Norr genomförde den 15 september en sjukvårdsregional prostatacancerdag på Umeå Universitetssjukhus. Dagen hade planerats av processledarna Johan Styrke, urolog och Camilla Thellenberg, onkolog. På mötet deltog vårdgivare, patientrepresentanter från regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland samt medarbetare från NPCR. I programpunkterna ingick bland annat föreläsningar om RCC och NPCR:s organisation, resultat utifrån nationella och regionala mål, huvudnyheter i vårdprogrammet, IPÖ, PROM-enkäter och utvecklingen av de strukturerade stödformulären MR, biopsi – och patologiformulär på INCA-plattformen.
Det var en dag med tvärprofessionella erfarenhetsutbyten och många viktiga diskussioner för fortsatt arbete i att skapa en jämlik prostatacancervård.