Sjukvårdsregional prostatacancerdag

RCC Norr genomförde den 15 september en sjukvårdsregional prostatacancerdag på Umeå Universitetssjukhus. Dagen hade planerats av processledarna Johan Styrke, urolog och Camilla Thellenberg, onkolog. På mötet deltog vårdgivare, patientrepresentanter från regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen och Västernorrland samt medarbetare från NPCR. I programpunkterna ingick bland annat föreläsningar om RCC och NPCR:s organisation, resultat utifrån nationella och regionala mål, huvudnyheter i vårdprogrammet, IPÖ, PROM-enkäter och utvecklingen av de strukturerade stödformulären MR, biopsi – och patologiformulär på INCA-plattformen. Det var en dag med tvärprofessionella erfarenhetsutbyten och många viktiga diskussioner för fortsatt arbete i att skapa en jämlik prostatacancervård.
Senaste nyheterna

21.09.2023

Inrapportörsmöte i onkologi i Uppsala

Förra veckan genomfördes inrapportörsmötet för onkologin på Hotel Gillet i Uppsala 11–12 september. Strålformuläret har...

16.09.2023

Inrapportörsmöte urologi i Uppsala

Årets inrapportörsmöte i urologi har i sedvanlig ordning gått av stapeln på Hotel Gillet, Uppsala...

07.09.2023

NPCR besökte Helsingborg – och Ängelholms sjukhus inför uppstart av pilottest för nationella diagnostikmallar.

I förra veckan besökte delar av arbetsgruppen för nationella diagnostikmallar Urologiska kliniken i Helsingborg och...

Helsingborgs lasarett pilottestar en ny digital lösning vid prostatacancerutredning