TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Sjukvårdsregional prostatacancerdag i Sydöst

Den 6 december var NPCR inbjuden till sjukvårdsregionalt möte i Vimmerby gällande prostatacancerprocessen. Mötet var välbesökt med deltagare från alla tre regioner. Processledare Mats Andén hade förberett ett intressant program med bland annat nyheter i nationella vårdprogrammet, perineala biopsier, medicinska nyheter gällande palliativ och adjuvant behanding.  Vi fick även en inblick i planeringen kring införandet av OPT inom sjukvårdsregionen där man kommer att införa digitala lösningar för utskick av erbjudandebrev och provtagning via 1177.  Vi fick chans att fånga upp viktiga frågeställningar och synpunkter i samband med vår presentation av IPÖ och PROM för kurativt syftande – och avancerad prostatacancerbehandling. Synpunkter som vi tar med oss in i 2023 när vi fortsätter att utveckla IPÖ.

Har du planerade sjukvårdsregionala, regionala eller andra möten som handlar om prostatacancer och vill att NPCR deltar för att berätta om IPÖ, PROM, diagnostikformulär för MR, biopsi och patologi eller primärregistret – kontakta nina.hageman@medinina.se