TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Registrering av operationer för urinläckage

På luciadagen, den 13 december, driftsattes Inkontinensimplantatregistret (IIR) som är  en del av Nationella prostatacancerregistret (NPCR). IIR  innehåller uppgifter om operationer med implantat mot urininkontinens. De allra flesta personerna i IIR har genomgått radikal prostatektomi pga prostatacancer men även ett litet antal personer med annan orsak till läckage registreras.

Ändamålet med IIR är att utveckla och säkra vårdens kvalitet genom att samla in, bearbeta och återrapportera data om åtgärder och resultat av vården av patienter som på grund av betydande urinläckage genomgått en operation med  insättande av ett sfinkterimplantat.

Liksom för övriga kvalitetsregister är deltagandet frivilligt och patienten kan begära att uppgifterna raderas ur registret.

Länk till Inkontinensimplantatregistret (IIR)