TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Prostatacancerförbundet stödjer aktiviteter i NPCR och PPC

Prostatacancerförbundets forskningsråd har beslutat att tilldela 820 000 kr till den så kallade ”Hypo-M1-studien”, den första registerbaserade randomiserade studien i PPC. Studien har initierats av diagnosgruppen för prostatacancer inom Svensk Förening för Uroonkologi (SFUO) i samarbete med NPCR och skall undersöka två typer av strålbehandling av prostata hos män med begränsad spridning av sin prostatacancer. Frågeställningen är om högre stråldoser vid färre tillfällen (ultrahypofraktionerad) ger biverkningar och påverkan på livskvalitet som motsvarar de vid strålbehandling givet med något lägre dos men vid fler tillfällen (moderat hypofraktionerad). Kortare behandlingstid är en fördel för patienten och en resursbesparing för behandlande kliniker. Studien är nationell med bred uppslutning från landets onkologenheter och en pilot för utveckling av fler registerbaserade randomiserade studier i Patientöversikten för Prostatacancer (PPC)

Prostatacancerförbundets forskningsråd har även beviljat anslag på 400 000 kr till den första biobanksstudien inom PPC som syftar till att undersöka om män med störningar i DNA-reparationsgenerna kräver intensifierad behandling utöver strålbehandling. Pilotstudien initieras och genomförs vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.