TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Prostatacancer 2025

Prostatacancerförbundets årskonferens gick i år av stapeln på Fotografiska museet i Stockholm. Under ledning av NPCR:s styrgruppsmedlemmar Ingela Franck Lissbrant och Ola Bratt bjöds på ett späckat program under temat prostatacancer 2025 med blicken både i backspegeln och framåt. Diskussionens vågor gick höga när screening, lokalbehandling och systemisk behandling av avancerad prostatacancer debatterades.

Ola Bratt och Ingela Franck Lissbrant från Sahlgrenska sjukhuset ledde programmet

Fredrik Jäderling, KS, NPCR:s MR- expert debatterade screening

Camilla Tellenberg Karlsson, onkolog NUS, Umeå  redogjorde för landvinningar som gjorts inom strålterapin

Calle Waller, Prostatcancerförbundets vårdpolitiske talesman debatterade framtidens vård