TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Arbetet i Patientöversikt prostatacancer fortsätter

Den årliga workshopen för arbetsgruppen för Patientöversikt prostatacancer (PPC) ägde rum 26-27 augusti i Visby. Till dags dato har 7 267 patienter med avancerad sjukdom registrerats i PPC varav 3 683 hade kastrationsresistent prostatacancer.

Under två intensiva dagar avhandlades bla vidare utveckling av PPC, pilot och implementering av PPC-tidig, och utveckling av nationella svarsmallar för MR och biopsier. Vidare diskuterades hur patientens delaktighet och medverkan i vården och specifikt i i PPC-arbetet kan utformas och utökas.