TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Nytt på Ratten

Nu är Ratten uppdaterad med information från 2021. Så om du är nyfiken och undrar över hur utvecklingen inom svensk prostatacancersjukvård fortskrider finns det möjlighet att ta del av de senaste resultaten. Man kan se information på regionnivå eller på sjukhusnivå.  Det som redovisas är ett antal utvalda kvalitetsindikatorer men även väntetider, information om utredning och behandling finns att ta del av. Täckningsgraden för 2021 är nu 91%.