TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Nytt dokument om ePROM till e-MVP

Vi har publicerat en patientinformation på hemsidan under fliken Dokument med information om ePROM-enkäter. Vi beskriver varför det är viktigt att patienten besvarar enkäterna, hur ofta enkäterna bör besvaras och på vilket sätt. Till våren kommer dokumentet att länkas till den uppdaterade eMVP för prostatacancer. I väntan på det kan du gå in och skriva ut dokumentet till patienten alternativ hänvisa patienten till NPCR:s hemsida Patientinformation NPCR.