TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Ny årsrapport publicerad

Nationell rapport och regionala rapporter för NPCR för diagnosår 2012 har nu publicerats och du finner dem under fliken ”Rapporter”. Aktuella trender är att allt fler män med lågriskcancer följs med aktiv monitorering och att allt fler operationer utförs med robotassistans. År 2012 utfördes 58 % av alla prostatektomier som robotassisterad laparoskopisk prostatektomi (RALP).