TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Nu lanseras Koll på läget för prostatacancer

Med den nya rapporten Koll på läget från NPCR får alla urologkliniker i landet kontinuerligt uppdaterad information om sina resultat. Koll på läget innehåller tio utvalda kvalitetsindikatorer som används som bas för kvalitetskontroll och förbättringsarbete. Resultaten redovisas i relation till satta mål och gränsvärden och jämförs också med riksgenomsnittet.

Koll på läget är gjord för att stödja klinikernas verksamhetsstyrning och kvalitetsarbete. Det är ett urval av all information som redovisas i årsrapporten från NPCR. Till skillnad från årsrapporten som kommer ut nio månader efter diagnosåret, uppdateras Koll på läget varje dag. Koll på läget omfattar tio kvalitetsindikatorer som har valts ut från Socialstyrelsens Riktlinjer för prostatacancersjukvård och det Nationella vårdprogrammet för prostatacancer från Regionala cancercentra i samverkan. Dessa rapporter finns nu tillgängliga för diagnosår 2014 på den här hemsidan och för personal på Sveriges alla urologkliniker finns resultaten för den egna kliniken  tillgängliga på INCA-portalen i realtid. Det är ett verktyg för verksamhetsstyrning och kvalitetsförbättring som efterfrågats länge.

Här på hemsidan finns också den färska årsrapporten för 2014 som redovisar hur prostatacancervården i Sverige fungerar ner på sjukhusnivå under fliken Rapporter. Den innehåller detaljerad information om hur män med prostatacancer utreds och behandlas primärt. Årsrapporten från NPCR blir en allt viktigare källa till kunskap om behandling av prostatacancer i Sverige.