TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Nu är RATTEN uppdaterad med 2019 års data

5 februari hade NPCR nått 90% täckning av Cancerregistrets rapporterade prostatacancerfall och täckningsraden för Utrednings- och Behandlingsformuläret är redan på 83%. Det betyder att man kan studera 2019 års data med ganska god exakthet, men vissa förändringar kan ske när täckningen ökar ytterligare. Data kommer att uppdateras ytterligare för att nå den slutliga täckningen av 98% jämfört Cancerregistret.