TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Nu är de regionala rapporterna för diagnosår 2015 för NPCR publicerade

Nu är de regionala rapporterna för diagnosår 2015 för NPCR publicerade på denna hemsida under fliken Rapporter. Det innebär att återkopplingen till inrapporterande kliniker nu kommer drygt tre månader tidigare än i fjol och tidigare år. Anledningen till att endast de regionala rapporterna publiceras nu är att inrapporteringen från vissa privaturologer i Stockholm släpar efter, vilket innebär att Stockholm enbart hade 73 procents täckningsgrad för diagnostikformuläret. Det innebär att nationella jämförelser kan bli missvisande och därför kommer den nationella rapporten att publiceras i september efter att data kompletterats.

Som vanligt kommenterar de regionala processledarna sin regions resultat redovisade i Koll på läget. Nytt för i år är att Koll på läget också redovisas för utredning och behandling utförd på onkologklinikerna.