TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Nu är de regionala årsrapporterna publicerade

De sex regionala upplagorna av årsrapporten från NPCR för 2014 års diagnoser ligger nu upplagda under ”Rapporter”. De regionala rapporterna innehåller samma information som den nationella rapporten men för att underlätta jämförelser inom den egna regionen innehåller de  bara data för  sjukhus och landsting i den egna regionen.