TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Nu är de regionala årsrapporterna för 2021 publicerade

Täckningsgraden i NPCR jämfört med cancerregistret var över 90% redan den 25 februari. Nu har de sex regionala rapporterna för utvalda kvalitetsindikatorer för urologi och onkologi publicerats.  Texten är utformad av de regionala processledarna och innehåller en beskrivning av resultaten och ibland även en analys av varför de uppsatta målen inte nås.

Regionala årsrapporter