TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Årsrapport för diagnosår 2020 publicerad

Nu är årsrapporten från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) för diagnosår 2020 sammanställd och upplagd på www.npcr.se/rapporter/nationell-arsrapport

I år har skrivgruppen ledd av David Robinson kondenserat rapporten till 32 sidor och fokuserat på resultaten för de indikatorer som ingår i Koll på läget.

Om du vill ha information om andra uppgifter kan du ta fram dem på RATTEN; www.npcr.se/RATTEN, vår öppna interaktiva onlinerapport som uppdateras två gånger per år.