TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Nu är årsrapport för 2019 års diagnoser i NPCR publicerad

Rapporten på 220 sidor avhandlar en mängd områden, ffa resultat för kvalitetsindikatorer i Koll på läget.
2019 registrerades 10 841 nya fall av prostatacancer i NPCR, vilket i stort är ett oförändrat antal sedan 2014. Täckningsgraden jämfört med Cancerregistret var 99%, med en spridning mellan hälsovårdsregioner på 95-100%. Inrapporteringshastighet fortsätter att förbättras något, 2019 hade 78% av alla nya fall rapporterats tre månader efter diagnosdatum och 92% efter sex månader.

Användningen av magnetkameraundersökning fortsatte att öka. Under 2019 var antalet män som behandlades strålterapi mot prostata fler (n=3 676) fler än de som genomgick prostatektomi (n=3 182). Fler än 9 000 män är nu registrerade i Patientöversikt prostatacancer (PPC).

Läs hela rapporten