TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

NPCR:s styrgruppsmöte 22-23 september

NPCR:s styrgrupp samlades den 22–23 september för årsmöte på Sigtuna Stiftelsen för första gången sedan pandemins utbrott. Det var med stort engagemang ledamöter, patientrepresentanter, representanter i stödteamet samt adjungerande medlemmar deltog på mötet. Programmet innehöll många högaktuella ämnen inom prostatacancerområdet såsom utvecklingen och införandet av nationella strukturerade formulär för MR, biopsi och patologiregistreringar, PROM och första R-RCT studien, Hypo-M1, i IPÖ samt införandet av PET-CT. På kvällen avtackades Pär Stattin för sitt drygt 20-åriga uppdrag som registerhållare och ordförande i NPCR där Pär genom sin Key note – föreläsning ”Per ardua ad astra. Tillgångar, framgångar och motgångar i NPCR” sammanfattade NPCR:s utveckling genom åren.

Vi fick också möjlighet att tacka Karin Hellström, vårdprocesskoordinator  för många förtjänstfulla år i NPCR/RCC när hon nu går i pension och välkomna David Robinson, urolog, Ingela Franck Lissbrant, onkolog och Johan Styrke, till sina nya poster som registerhållare, ordförande och vice ordförande  i NPCR”