TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

NPCR släpper RATTEN – en interaktiv onlinerapport

RATTEN är en ny typ av rapport från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) som nås via fliken RATTEN på den här hemsidan . RATTEN innehåller data om prostatacancervården från Sveriges alla vårdgivare. Tidigare har dessa data redovisats i en årsrapport i pdf-format. I RATTEN redovisar NPCR resultat från alla diagnosår från och med 1998 t.o.m. 2015 eller från det år när variabeln infördes. Läsaren skapar själv sin rapport i RATTEN genom att välja vårdgivare, patientålder, kategori av cancer och typ av figur eller tabell. Man väljer om man vill skapa en rapport utgående från eller flera regioner eller hela riket.
Syftet med RATTEN är att vara en källa till kunskap om svensk prostatacancersjukvård för alla intressenter, patienter, sjukvårdspersonal, forskare, administratörer och beslutsfattare.