TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

NPCR fyller 21 år

1987 grundande Eberhard Varenhorst det första svenska prostatacancerregistret i sydöstra regionen och 1998 blev NPCR rikstäckande. Det firade NPCR:s med ett symposium den 24 oktober där 152 inrapportörer, kontaktsjuksköterskor och patientrepresentanter deltog.

På förmiddagens program stod en översikt om NPCR:s tillkomst och utveckling, en redogörelse för införandet av elektroniska enkäter för patientrapporterade utfallsmått (PROM) före och efter operation och strålterapi samt en redogörelse för utvecklingen av patientöversikter. På eftermiddagen gavs en kavalkad av pågående forskningsprojekt baserade på data i NPCR. Dagen avslutades med en paneldebatt ’ En blick i kristallkulan’ om hur NPCR ska arbeta i framtiden.