TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Nationellt möte för inrapportörer

Den 13-14 maj hölls ett möte i Uppsala för NPCRs inrapportörer från hela landet. Ett sextiotal inrapportörer deltog i mötet där formulären för inrapportering gicks igenom och en rad förslag till förbättringar till 2014 års version togs fram. Olof Akre, Urologi, Karolinska, Solna presenterade forskning baserad på NPCR och Eva Johansson, Urologi, Akademiska sjukhuset Uppsala redogjorde för insamlingen av patientrapporterade mätningar av biverkningar (PROM) och den registrering av patientrapporterade erfarenheter av vård (PREM) som startat 2013.