TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Nationella årsrapporten i NPCR för 2018 års diagnoser färdigställd

Nu finns 2018 års nationella rapport upplagd under fliken Rapporter. I den (alltför?) digra rapporten på 209 sidor kommenteras redovisningen av prostatacancervården ner på sjukhusnivå i 32 tabeller och 144 figurer.

År 2018 rapporterades 10 825 nya fall av prostatacancer i Sverige, vilket innebär att antalet nya fall är stabilt sedan 2014. I september 2019 har NPCR en täckning på 98% av det lagstadgade Cancerregistret för 2018 års diagnoser vilket får anses mycket gott. Överlag visar data i Koll på läget att prostatacancervården sakta men säkert blir bättre, små förbättringar vad gäller de flesta kvalitetsindikatorer noteras jämfört med tidigare år.