TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Inrapportörsmöten för bättre registrering i NPCR

Årets möten för inrapportörer till NPCR hölls i Uppsala den 25-26 mars för strålinrapportörer och den 1-2 april för inrapportörer på urologkliniker.

Totalt deltog ett nittiotal inrapportörer från hela landet i dessa två internat. På programmet stod som vanligt genomgång av nyheter i registrering och inventering av potentiella problem i registreringen. Den snabba utvecklingen av diagnostik med en ökad användning av MRI-undersökningar och riktade biopsier kräver förändringar av variabler och rutiner. Likaså krävs nya rutiner för att fånga behandling med taxoter och abirateron vid primärt metastaserad cancer och strålregistreringen har genomgått en stor revision.

Nästan alla  deltagare i möte för inrapportörer i Uppsala 1-2 april