TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Inrapportörsmöte i Uppsala

Ett tjugotal inrapportörer från landets onkologkliniker samlades i Uppsala 17–18 oktober för att tillsammans få ytterligare kunskap om inregistrering av NPCR:s strålbehandlingsformulär.  Mötet hölls av NPCR:s stödteam med Ingela Franck Lissbrant i spetsen och registeradministratörerna Mia Bruse och Lena Petterson från RCC Mellansverige gick igenom formuläret tillsammans med deltagarna. Det ledde till bra diskussioner och tydliggörande om hur vi ska registrera data i registret för bästa kvalitet. Vi fick fina föreläsningar av Jon Kindblom, överläkare i onkologi och processledare för sjukvårdsregion Väst om strålbehandling, biverkningar och överlevnad. Camilla Thellenberg, överläkare i onkologi och processledare för sjukvårdsregion Norr berättade via länk om Hypo-M1 – RCC (cancercentrum.se) studien som nu är redo att sjösättas i IPÖ och att alla kliniker som vill delta i studien ombeds att kontakta camilla.thellenberg@umu.se. Vi hann även presentera lösningen i IPÖ för PROM-enkät utskick till patienter via 1177 vårdguiden och hur vi tillsammans med patienten kan användas av enkätsvaren för att möta patientens behov.