TILLBAKA TILL ÖVERSIKT

Hög täckningsgrad i NPCR

I Socialstyrelsens jämförelser av täckningsgrader 2014 ligger NPCR i topp. Av de radikala prostatektomier som utförts inom sex månader efter diagnos och som registrerats i NPCR under 2012  återfanns 98% i Patientregistret. Antalet registrerade primäroperationer i NPCR var betydligt högre än i Patientregistret. Från och med 2015 kommer NPCR även att registrera prostatektomier som utförs efter en tids aktiv monitorering. De operationerna utgör nu cirka 20% av alla prostatektomier.

Länk till rapporten: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-12-7