Organisation

PPC är en del av NPCR. I styrgruppen finns urologer och onkologer från alla sjukvårdsregioner i Sverige. Utveckling – och implementeringsgruppen för PPC består av läkare och sjuksköterskor på urologiska och onkologiska kliniker, produktägare och statistiker.

PPC utvecklings- och implementeringsgrupp
Onkologer: Ingela Franck Lissbrant (sammankallande), Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, Marie Hjälm Eriksson, Capio, St Görans sjukhus, Stockholm
Urologer: Pär Stattin, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Magnus Törnblom, Lasarettet Visby

Maria Nyberg, leg. sjuksköterska Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg
Anna Cedvall Gustafsson, registerproduktägare, RCC Uppsala/Örebro
Hanna Vikman, statistiker, RCC Uppsala/Örebro
Koordinator och kontakt: Nina Hageman, nina.hageman@sll.se, Södersjukhuset AB

Support: ppc-support@npcr.se

Statistik: statistiker@npcr.se