Behörighet

PPC finns på INCA-plattformen. För att du som vårdgivare ska få behörighet till PPC behöver du fylla i en anmälningsblankett (länk nedan) med underskrift från din verksamhetschef och skicka till ditt regionala cancercentrum. På roll anger du inrapportör patientöversikt och på register anger du patientöversikt prostatacancer.

Ansökan om användarkonto INCA