Utbildning

Under våren erbjuder vi er som redan använder IPÖ och som vill ha extra introduktion till nya patientöversikten möjligheten att delta i Teams-möten. Mötet tar en timme och tillsammans går vi igenom systemets nya delar för att ge er en inblick i hur systemet är uppbyggt. För er som ännu inte kommit igång med att arbeta i IPÖ och är nyfikna på hur systemet ser ut erbjuder vi också en timmes visning för att visa fördelarna med att använda IPÖ prostatacancer och hur det kan användas i det kliniska arbetet.
Anmälan och datum för genomgång av nya patientöversikten:

Vi erbjuder framöver digitala demonstrationer av IPÖ prostatacancer. Mötet tar en timme och tillsammans går vi igenom systemet för att ge en inblick i hur systemet är uppbyggt och dess användningsområden.

  1. Datum för genomgång av IPÖ prostatacancer för onkologkliniker
    11/2 alternativt  25/2 kl. 15.00 –16.00
  2. Datum för genomgång av IPÖ prostatacancer för urologkliniker
    18/2 alternativt 4/3  kl. 15.00 –16.00

Anmäl er till Nina Hageman nina.hageman@sll.se för inbjudan via Teams. Skriv gärna vilken klinik och profession du tillhör.

Om ni föredrar en privat visning av IPÖ via Teams och/eller tips på hur ni kommer igång med användningen av systemet så kontaktar ni oss på samma mailadress.